Chính sách về bảo mật, Quyền riêng tư

Tại Công ty TNHH Techno Window (“chúng tôi”, “của chúng tôi”), chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng. Chính sách Quyền Riêng Tư này giải thích cách chúng tôi sử dụng ứng dụng Messenger để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng (“bạn”) mà không thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn ngoài phạm vi cần thiết.

1. Sử Dụng Ứng Dụng Messenger

  • Chúng tôi sử dụng ứng dụng Messenger của Facebook để trò chuyện và hỗ trợ bạn khi bạn cần.
  • Trong quá trình trò chuyện, chúng tôi chỉ thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp qua Messenger, chẳng hạn như tên, số điện thoại (nếu được cung cấp) và nội dung của cuộc trò chuyện.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

  • Thông tin thu thập qua Messenger được sử dụng duy nhất để trả lời câu hỏi của bạn, giải quyết vấn đề, và cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ bạn yêu cầu.
  • Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho mục đích tiếp thị hoặc gửi quảng cáo mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Chia Sẻ Thông Tin

  • Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty.
  • Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp qua Messenger được bảo mật và chỉ được truy cập bởi nhân viên được ủy quyền của Công ty TNHH Techno Window.

4. Bảo Mật

  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.

5. Thay Đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư

  • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này từ thời gian tới thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách thức hoạt động hoặc yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu trang này.

6. Liên Hệ

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [CSKH@TechnoWindow.com.vn] hoặc số Hotline: 0911 488885.
Scroll to Top